Προσευχή-προστασία από μαγεία, κατάρα Part 2

Zukunftsblick Blog

❮ Blog Hauptseite

Thema: Hellsehen

❮ Griechisch
Blog
Foto: Alexey Stiop / Fotolia

Προσευχή-προστασία από μαγεία, κατάρα Part 2

Δεόμεθά σου καί παρακαλούμεν σέ Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ίνα ελευθερώσης καί ζωώσης πάσαν ψυχήν πεπεδημένην καί τόν/την/τους δούλον/ην/δούλους (όνομα πάσχοντος/πάσχουσας/πασχόντων) σύν παντί τώ Οίκω αυτού/αυτής/αυτών ομοίως καί τούς γράφοντας καί έχοντας εν τώ Οίκω αυτών τήν προσευχήν (μου) αυτήν καί τούς βαστάζοντας αυτήν ως φυλακτήριον αιώνιον, καί η δεξιά σου Κύριε είη αυτοίς σκέπη καί βοήθεια καί έστω διά παντός εν τώ οίκω αυτών χαρά καί αγαλλίασις.
Ναί, Κύριε, δεομένου σου επάκουσόν (μου), ίνα οπού ευρίσκεται η ευκτήριος καί ικετηρία αύτη ευχή (μου) λυθή καί ελευθερωθή πάς άνθρωπος καί ο οίκος αυτού από κακής ώρας, από πάσης ασθενείας, παντός αφορισμού τέ καί αναθέματος, από πάσης κατάρας, από πάσης οργής, εμποδίου, δυσπραγίας, καταλαλιάς, γλωσσοφαγιάς, φθόνου, βασκανίας, αμελείας, νωθρότητος, λαιμαργίας, αδυναμίας, βλακείας, ακρατείας, αφροσύνης, υπερηφανείας, ασπλαγχνίας, αδικίας, αλαζονείας καί πάσης πλάνης καί απάτης διά τό όνομά Σου τό Άγιον καί δεδοξασμένον εις τούς Αιώνας Αμήν."

Φίλες και φίλοι,

πολλές φορές έτυχε να μιλήσουμε για τα προβλήματα που σας ταλανίζουν, για τις δυσκολίες που συναντάτε και τις ευκολίες που αναζητάτε.

Έχω συμπόνοια για όσα σας συμβαίνουν, έχω τον καλό μου λόγο, έχω όμως κυρίως την πεποίθηση ότι όλα, όσο δύσκολα κι αν είναι, λύνονται με καλή θέληση και πίστη. Η αγάπη, ο υπέρτατος αυτός νόμος του κόσμου τούτου και του σύμπαντος όλου να γεμίζει τις καρδιές σας.

- Εάν δώσεις αγάπη, κάποια αγάπη θα λάβεις!
- Εάν δώσεις πόνο, κάποιον πόνο θα λάβεις!
- Εάν η ψυχή σου είναι φοβισμένη, φοβικά θα ζεις!
- Εάν έχεις χαρά, χαρούμενα θα ζεις!
- Εάν νοιώσεις αδικία, απομακρύνσου απ´ αυτή και ευθύς συγχώρησε!
- Έτσι γινόμαστε δυνατοί, έτσι βιώνεται η αγάπη!

Κλείνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω για κάθε επικοινωνία μας και με ευγνωμοσύνη θα ανταποδώσω την καλοσύνη σας, αναρτώντας εδώ, πολύ συχνά κι άλλες πιο συμβατικές, πιο εύκολες μεθόδους και προσευχές προστασίας.
Κοινοποιήσετε:


Das Thema Hellsehen ist ein Fachgebiet von

Starseherin Anastasia Ellania
Anastasia Ellania

Ολιστική Συμβουλευτική: πνευματική μετάδοση, [...] ››

Zahlen per Telefon
0901 901 525
SFR 2.99/Min.
Alle Netze
0900 310 2038
€ 2.39/Min.
Mobilfunk ggf. abweichend
0900 511 518
€ 2.17/Min.
Alle Netze
901 280 68
€ 2.04/Min.
Alle Netze
Andere LänderGuthaben / Prepaid

 Online-Chat    
❮ Griechisch

Weiterführende Seiten zu "Hellsehen"

Gratis-Numerologie: Gratis-Analyse Hier informieren

Jetzt neu:
Vollständige numerologische Analyse folgender Länder, inklusive Regionen, Städte- und Orte von
Schweiz, Österreich, Deutschland und Luxemburg
Ja, auch diese Webseite verwendet Cookies. Hier erfahren Sie alles zum Datenschutz
OK