Βασκανία, μάτιασμα, κακό μάτι - Ευχή

Zukunftsblick Blog

❮ Blog Hauptseite

Thema: Hellsehen

❮ Griechisch
Blog
Foto: grape_vein / Fotolia

Βασκανία, μάτιασμα, κακό μάτι - Ευχή

Σε προηγούμενο άθρο μου, αναφέρθηκα στις διάφορες αρνητικές επιβουλές που κατά καιρούς οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν για να βλάψουν εκούσια ή ακούσια τον συνάνθρωπό τους. Κι αυτό, γιατί όλο και πιο συχνά, κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας ακούω ερωτήματα εάν υπάρχει, πως μπορεί να προφυλαχτεί κανείς απ´ αυτό προσωρινά ή και μόνιμα. Τα ερωτήματα έχουν να κάνουν και με το αν μπορώ με τη χαρτομαντεία να το εντοπίσω ή αν μπορώ να το δω με την διόραση, ακόμη ακόμη κι αν είναι εφικτό να θεραπεύσω τον παθόντα που υποφέρει με ενεργειακή μετάδοση τηλεφωνικώς, αλλά και να του στείλω με τηλεπάθεια θεραπευτικό Ρέϊκι ή το λιγότερο να διαβάσω μια ευχή, όπως ορισμένες και σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις να κάνω ένα λύσιμο, μια τελετουργία. Εδώ όμως θα αναφερθώ, όσο πιο λεπτομερώς γίνεται στο μάτιασμα που θεωρείται μια πιο ήπιας μορφής μαγεία.
Όσον αφορά το λόγο που μπορεί να συμβαίνει αυτό, κατόπιν και προσωπικών εμπειριών αλλά και ομολογιών, το μάτιασμα συνοδεύεται πάντοτε από ζήλια κι εγωπάθεια. Οι ζηλιάρηδες και οι νάρκισσοι έχουν πάντοτε "κακό μάτι" κι ας απορούμε που νοιώθουμε άσχημα κοντά τους ή τα ατυχήματα συμβαίνουν πάντοτε μετά από την συναναστροφή με τέτοια παθολογικά εγωπαθή όντα. Στην πραγματικότητα όλα είναι απλά και εξηγούνται αρκεί να γνωρίζουμε την πραγματικότητα των αιθερικών ενεργειακών ρευμάτων κι αλληλεπιδράσεων.

Εν τάχει δηλ.

"Μάτιασμα είναι η διάτρηση στο αιθερικό σώμα, αυτό που κοινώς αποκαλούμε αύρα, που οδηγεί στην απώλεια ενέργειας" και "βλάβη στο αιθερικό σώμα, είναι η εισαγωγή ξένων παθολογικών ενεργειακών παράσιτων - κατασκευών στο αιθερικό σώμα του ανθρώπου".

Σύμφωνα λοιπόν και με επίσημες πηγές, η βασκανία, μάτιασμα ή κακό μάτι ονομάζεται η πεποίθηση κατά την οποία είναι δυνατό να επηρεαστεί αρνητικά ένας άνθρωπος εξαιτίας του φθόνου ή μονάχα ενός βλέμματος από έναν άλλο άνθρωπο (πιθανόν και ακούσια).

Ειδικότερα δε, "με τον όρο βασκανία εννοείται η δυσμενής και ολέθρια ψυχική επίδραση, η οποία εξασκείται τόσο στους ανθρώπους και στα ζώα όσο και στα φυτά αλλά ακόμη και στα αντικείμενα δια του βλέμματος και μόνο από άτομα τα οποία έχουν έμφυτη αυτή τη δύναμη. Έτσι το άτομο που ματιάζει κάνει κακό χωρίς κάποια συγκεκριμένη χειρονομία ή λόγια ή άλλη τελετουργική πράξη και συνήθως χωρίς να το θέλει ή να έχει συνείδηση της πράξεώς του. Αρκεί απλά το γεγονός του θαυμασμού ή της ιδιαίτερης ενασχόλησης και παρατήρησης ή της ύπαρξης ζήλιας στις προθέσεις του ατόμου ώστε να ματιάσει κάποιον ή κάτι".

Πιστεύεται ότι το κακό μάτι ή βασκανία είναι μια μορφή αρνητικής επιβουλής, όπως η μαγεία και αποτέλεσμα κακόβουλης ή και απλώς ζωώδους μαγνητικής επιδράσεως, η οποία είναι αρκετά ισχυρή σε μερικά άτομα. Με άλλα λόγια η βασκανία δεν είναι τίποτε περισσότερο από την ασυνείδητη εκπομπή σε μεγάλη ένταση χαμηλού μαγνητικού δυναμισμού.

Ο βασκανηστής συνήθως άτομο προικισμένο με ισχυρή θέληση, μπορεί να επιβληθεί μόνον σε άτομα με ασθενή θέληση, σε άσχημη ψυχική κατάσταση, και γενικά πιο αδύναμα. Πιστεύετε ότι άτομα ηθικά, με υγιή ψυχική και πνευματική κατάσταση, που ζούνε έντιμα και σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, δύσκολα ματιάζονται. Βέβαια, ανέκαθεν πιστεύονταν ότι τα άτομα που μπορούσαν να ματιάσουν παρουσίαζαν κάποια συγκεκριμένα εξωτερικά χαρακτηριστικά π.χ. το πράσινο χρώμα των ματιών και γενικότερα τα ανοικτόχρωμα μάτια, τα μικρά μάτια ή τα σμιχτά φρύδια, ενώ θεωρούνταν ότι οι σαββατογεννημένοι δεν ματιάζονται.

Υπάρχουν ακόμα και στη σημερινή εποχή υπέρμαχοι της βασκανίας, οι οποίοι βρίσκουν μέσω του μηχανισμού της προσφυγής στην αυθεντία απόδειξη ύπαρξης της στην εκκλησία, η οποία επίσημα την αποδέχεται.

Η πίστη στο "μάτι" είναι πιο διαδεδομένη στη Μέση Ανατολή, ιδίως στις μεσογειακές χώρες, μα πλέον και σε όλο τον κόσμο. Αναφορές στην βασκανία μπορούν να βρεθούν στο Κοράνι, όπως και σε Εβραϊκά ιερά κείμενα (Ταλμούδ, Τανάκ). Η βασκανία στα αρχαία χρόνια

Η αρχή της βασκανίας ανάγεται στην Ανατολή και τη Χαλδαία, από την οποία πιθανότατα διαδόθηκε στην Ελλάδα, την Ιταλία και τις λοιπές χώρες της Ευρώπης. Οι αρχαίοι Έλληνες και αργότερα οι Ρωμαίοι πίστευαν στη βασκανία. Εκτός από ορισμένους σκεπτικιστές, η πίστη στο κακό μάτι ήταν ευρύτατα διαδεδομένη και ριζωμένη όχι μόνο στο λαό αλλά και στα πιο ανεπτυγμένα πνεύματα της αρχαιότητας. Ο Δημόκριτος, ο Αριστοτέλης, ο Πλούταρχος, ο Απολλωνίδης, ο Φίλαρχος, ο Ηλιόδωρος, ο Αλέξανδρος ο Αφροδισιεύς, ο Πλίνιος, ο Βιργίλιος, ο Κικέρων παραδεχόταν τη βασκανία.

Από αυτούς, τέσσερις ασχολήθηκαν με τη βασκανία και προσπάθησαν να εξηγήσουν και να δώσουν λογική εξήγηση στο φαινόμενο: ο Δημόκριτος, ο Πλούταρχος, ο Αριστοτέλης και ο Ηλιόδωρος.

Η Εκκλησία και η βασκανία

Οι πατέρες της εκκλησίας δεν αρνούνται τη βασκανία, την αποδίδουν όμως σε επέμβαση του πονηρού πνεύματος και τη θεωρούν έργο του διαβόλου.

Εκκλησιαστικοί συγγραφείς ταυτίζουν τη βασκανία με το φθόνο, θεωρούν δε, τη βασκανία κακή για τους άλλους αλλά και για τον εαυτό αυτού που την προκαλεί. Ιδιαίτερο λόγο για τη βασκανία έγραψε ο Άγιος Βασίλειος. Με τη σύνθεση ευχών κατά της βασκανίας, αλλά και φυλακτηρίων, η εκκλησία παραδέχτηκε σιωπηλά την ύπαρξή της.

Έτσι πλέον από την ίδια την εκκλησία κι όχι μόνο κατά της βασκανίας διαβάζεται η ευχή που ακολουθεί πιο κάτω. Μια ευχή που συστήνω σε όλες κι όλους ανεξαιρέτως για προσωπική χρήση, όταν νοιώθετε ότι έχετε ματιαστεί. Από προσωπική εμπειρία, γνωρίζω ότι βοηθά πάντοτε, ασχέτως ατομικού ψυχοπνευματικού επιπέδου κι ακόμη ακόμη έχει βοηθήσει και συνανθρώπους μου όταν τη διάβασα γι αυτούς, εν γνώσει τους και με ρητή άδεια τους και συγκατάβαση.

Η ευχή είναι ακόλουθη:

"Κύριε ο Θεός ημών, ο Βασιλεύς των αιώνων, Ο Παντοκράτωρ και Παντοδύναμος, ο ποιών πάντα και μετασκευάζων μόνω τω βούλεσθαι, ο εν την επταπλάσιον καμίνον και την φλόγα την εν Βαβυλώνι εις δρόσον μετάβαλων και τους αγίους σου τρεις παίδας σώους διαφύλαξας, ο Ιατρός και Θεραπευτής των ψυχών ημών, η ασφάλεια των εις σε ελπιζόντων, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν, απόστησον, φυγάδευσον και απέλασον πάσαν διαβολικήν ενέργειαν, πάσαν σατανικήν έφοδο και πάσαν επιβουλήν, περιέργειαν τε πονηράν και βλάβην και οφθαλμών βασκανίαν των κακοποιών και πονηρών ανθρώπων από του/της/των δούλου/δούλης/δούλων σου (όνομα, ονόματα) και ή υπό ωραιότητος ή ανδρείας ή ευτυχίας ή ζήλου και φθόνου ή βασκανίας συνέβη, αυτός, φιλάνθρωπε Δέσποτα, έκτεινον την κραταίαν σου χείρα και τον βραχίονα σου τον ισχυρόν και ύψιστον και επισκόπων επισκόπησον το πλάσμα σου τούτο και κατάπεμψον αυτώ Άγγελον ειρηνικόν, κραταίον, ψυχής και σώματος φύλακα, ός επιτιμήσει και απελάσει απ΄αυτού πάσαν βλάβην, πάσαν πονηράν βούλην, πάσαν φαρμακείαν και βασκανίαν των φθοροποιών και φθονερών ανθρώπων, ίνα ύπο σου ο σός ικέτης φρουρούμενος μετ΄ευχαριστίας ψάλη σοί "Κύριος εμοί βοηθός και ου φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι άνθρωπος" και πάλιν "Ου φοβηθήσομαι κακά, ότι συ μετ΄εμού ει" ότι συ εί ο Θεός, κραταίωμα μου, ισχυρός εξουσιαστής, αρχών ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Ναι Κύριε Ο Θεός ημών, φείσαι του πλάσματός σου και σώσον τον/την/τους δούλον/δούλην/δούλους σου από πάσης βλάβης και επήρειας της εκ βασκανίας γινομένης και ανωτέρον/ανώτερην/ανώτερους αυτόν/αυτήν/αυτούς παντός κακού διαφύλαξον". Πρεσβείαις της υπερευλογημένης ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, των φωτοειδών Αρχαγγέλων και παντών σου των Αγίων. Αμήν"

Φυλακτά ή φυλακτήρια

Από τα αρχαιότατα χρόνια οι άνθρωποι ζητούσαν διάφορα μέσα για την εξουδετέρωση της ενέργειας της βασκανίας. Η χρήση φυλακτηρίων ήταν και είναι ευρύτατα διαδεδομένη σε όλους τους λαούς και όλα τα κοινωνικά στρώματα. Οι θρησκείες της Άπω Ανατολής, ο Βουδισμός, ο Βραχμανισμός, ο Χαμανισμός και ο Ταοϊσμός καλλιέργησαν την πίστη στα φυλακτήρια. Ο Χριστιανισμός παρά τις προσπάθειές του, δεν κατόρθωσε να καταργήσει τη χρήση των φυλακτηρίων.

Σήμερα ιδιαίτερα διαδεδομένα είναι τα ματόχαντρα (μπλε χάντρα που μοιάζει με μάτι), αλλά και φυλακτά από ιερά προσκυνήματα. Χρήση φυλακτηρίου έχει και ο αγιασμός. Στην Τουρκία χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα τα ματόχαντρα, αλλά και επιγραφές όπως "Allah, maşallah" και "Allah korusun!", οι οποίες επικαλούνται την προστασία του Αλλάχ.

Αγαπητοί μου αναγνώστες, από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος, νιώθει πιο ασφαλής και πιο δυνατός φορώντας ένα φυλακτήριο ή φυλακτό, δηλ. ένα αντικείμενο που έχει "προγραμματιστεί" για να τον βοηθήσει και να τον προστατεύσει. Και πολλές φορές, συχνά, η βεβαιότητα και σιγουριά που χαρίζει η αίσθηση μιας προστασίας πέρα από τις διαστάσεις που αντιλαμβανόμαστε, μπορεί και να είναι αρκετές για να μας κάνουν να πάρουμε αυτό που θέλουμε: προστασία, αγάπη, υγεία, δύναμη

Ξεμάτιασμα ή λύσιμο

Με τον όρο ξεμάτιασμα νοείται η θεραπεία απο τις αρνητικές επιπτώσεις του ματιάσματος ή του κακού ματιού σύμφωνα με τις πανάρχαιες πεποιθήσεις ότι από τα μάτια του ανθρώπου μπορούν να εκλυθούν μορφές ενέργειας που να έχουν πραγματικό αντίχτυπο στον υλικό κόσμο, στην υγεία αλλά και την τύχη ενός άλλου ανθρώπου.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση για να γίνει ένα ξεμάτιασμα, χρειάζεται ένας ιερέας ο οποίος "διαβάζει" το ματιασμένο άτομο με την κατάλληλη προσευχή. Η λαϊκή σοφία συνιστά κυρίως τη χρήση μιας κούπας με νερό και σταγόνες λάδι, είναι το λεγόμενο ξεμάτιασμα με λάδι.

Ο μυστικισμός και ο αποκρυφισμός προερχόμενοι από τις παραδόσεις της ανατολής, θεωρούν πως ο άνθρωπος περιβάλλεται από ένα κουκούλι ενεργείας, τη λεγόμενη "αύρα", η οποία μπορεί να τρυπήσει κυριολεκτικά από την ενέργεια του ματιού. Ο ανατολίτης θεραπευτής ή κατά κάποιους, σαμάνος ή αλλιώς μάγος αλλά και η μάγισσα ή ξεματιάστρα όταν κάνει ξεμάτιασμα σε κάποιον συνήθως περνώντας τα χέρια του πάνω απο το σώμα του ματιασμένου, στην ουσία κλείνει τις ανοιχτές οπές και τις γεμίζει με την εκλείπουσα ζωτική ενέργεια που ονομάζεται "τσι" από τους Κινέζους και "πράνα" απο τους Ινδούς. Η ανατολίτικη τέχνη του Ρέικι δουλεύει ακριβώς με αυτή τη φιλοσοφία.

H θέση των ψυχολόγων είναι εντελώς διαφορετική. Οι ψυχολόγοι συνδέουν την βασκανία με μια κατάσταση αυθυποβολής όπου το άτομο βιώνει τα συγκεκριμένα συμπτώματα λόγω της πίστης του στο φαινόμενο της βασκανίας και της άρνησής του να αναλάβει την ευθύνη της ζωής του σε δεδομένη χρονική στιγμή. Τα άτομα βιώνουν μια τέτοια κατάσταση συνήθως όταν βρίσκονται σε έντονη συγκινησιακή φόρτιση λόγω άγχους ή εμμονών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι λεγόμενες έμμονες φοβίες. Το ξεμάτιασμα σ´ έναν ψυχολόγο βεβαίως, δεν είναι εφικτό.

Μέσω της ψαχανάλυσης όμως, είναι εφικτή μία θεραπεία από τις λεγόμενες έμμονες φοβίες και η απόκτηση μιας πιο ουδέτερης αλλά συνάμα και υπεύθυνης στάσης ζωής, μακριά από συγκινησιακές φορτίσεις και άγχη.

Η θέση της Φυσικής από την άλλη πλευρά τοποθετεί το φαινόμενο της βασκανίας σ´ ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο. Δεχόμενη την διπλή υπόσταση του ανθρώπου, υλική (ορατή) και ενεργειακή (αόρατη), εξηγεί το φαινόμενο ως αποτέλεσμα μιας εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που στέλνεται από τα μάτια ενός ανθρώπου και προκαλεί αυτά τα συμπτώματα. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο είναι ουσιαστικά ένα ενεργειακό πεδίο που περιβάλλει κάθε άνθρωπο που εκπέμπει σε μια συγκεκριμένη συχνότητα, η οποία όμως διαφοροποιείται ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο και τις συγκεκριμένες συνθήκες (σωματικές, όπως υγεία και ψυχολογικές, όπως διάθεση). Όταν λοιπόν ένα άτομο ματιάζεται, ουσιαστικά δέχεται μια ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή από ένα άτομο (τον βάσκανο), που "μπαίνει" στην συχνότητά του και δημιουργεί "παράσιτα", λόγω του "μπερδέματος" των συχνοτήτων. Βεβαίως θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι και όλοι οι σύγχρονοι δάσκαλοι που διδάσκουν τον εσωτερισμό και την πνευματικότητα, αποδίδουν το μάτιασμα σε αρνητικές σκεπτομορφές. Μάλιστα τα σχηματοποιούν ως φίδια που "τρυπούν" την αύρα μας.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ανεξάρτητα από τις διαφορετικές οπτικές γωνίες των διαφόρων πλευρών επιστημονικών, εκκλησιαστικών και λοιπών, η βασκανία και το ξεμάτιασμα υφίστανται ως έννοιες και απαντώνται στους περισσότερους λαούς από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα με απαράμιλλη δυναμική. Αυτό από μόνο του σίγουρα κάτι σημαίνει...

Όσον αφορά όμως τον καθένα από μας ατομικά, υπόκειται στην κρίση του να επιλέξει, τί απ´ όλα τα παραπάνω μπορεί να ισχύει, ώστε να αποκτήσουμε ο καθένας ξεχωριστά, προστασία, υγεία, αγάπη και δύναμη. Με αφορμή το τελευταίο, θέλω να προσθέσω πως βρίσκομαι στη διάθεσή σας, για να βοηθήσω να εντοπίσετε τη βασκανία - ίσως με την χαρτομαντεία που ασκώ και με την διόραση - ως κακή επιβουλή ή και αρνητική σκεπτομορφή ή όπως αλλιώς διακρίνουμε μέσω της αναλυτικής μεθόδου που και παραπάνω ανέπτυξα, μα και να επιτύχουμε μια ουδετερότητα ή αλλιώς προστασία που είναι και το επιθυμητό.
Κοινοποιήσετε:


Das Thema Hellsehen ist ein Fachgebiet von

Starseherin Anastasia Ellania
Anastasia Ellania

Ολιστική Συμβουλευτική: πνευματική μετάδοση, [...] ››

Zahlen per Telefon
0901 901 525
SFR 2.99/Min.
Alle Netze
0900 310 2038
€ 2.39/Min.
Mobilfunk ggf. abweichend
0900 511 518
€ 2.17/Min.
Alle Netze
901 280 68
€ 2.04/Min.
Alle Netze
Andere LänderGuthaben / Prepaid

 Online-Chat    
❮ Griechisch

Weiterführende Seiten zu "Hellsehen"

Gratis-Numerologie: Gratis-Analyse Hier informieren

Jetzt neu:
Vollständige numerologische Analyse folgender Länder, inklusive Regionen, Städte- und Orte von
Schweiz, Österreich, Deutschland und Luxemburg
Ja, auch diese Webseite verwendet Cookies. Hier erfahren Sie alles zum Datenschutz
OK